Gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesi amacıyla çalışmalar yürüten Sabri Ülker Vakfı, üreticiler ve tüketiciler arasında köprüler kurarak, çiftçileri pratik bilgilerle güçlendirmeyi ve Kısa Gıda Tedarik Zincirlerine (KGTZ) dayalı yeni iş ve pazarlama modelleriyle pazar konumlarını güçlendirmeyi amaçlayan Yeni Ufuk 2020 Projesi agroBRIDGES'in Türkiye ortağı oldu. Toplamda 36 ay sürecek ve yaklaşık 3 milyon avroluk bütçeye sahip olan proje, Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı Ufuk 2020 tarafından finanse ediliyor. Konsorsiyumunda farklı ülkelerden 15 kurum ve sivil toplum kuruluşunun (STK) yer aldığı agroBRIDGES projesi, üreticiler ve tüketiciler arasında daha iyi bağlantı kurmak için, çok sayıda paydaş ve pratik destek araçlarını bir araya getiren, çok katılımcılı ve yenilikçi bir tarımsal gıda çerçevesi geliştirecek. Bu çerçeve dahilinde, daha az aracı kullanan, Kısa Gıda Tedarik Zincirlerine dayanan, sürdürülebilir iş ve pazarlama modellerinin kurulması ve yerel üreticiler için daha gelişmiş bir pazar dinamiği yaratılabilmesi planlanıyor. Projeyle kısa vadede, gıda tedariki ile yenilikçi tarımsal gıda tedarik zincirlerinin nasıl harekete geçirileceği ve yerel üreticilerin nasıl destekleneceği konularında 150 kişiye eğitim verilecek. Uzun vadede ise, tüketiciye doğrudan satış yapan çiftlik sayısının yüzde 5 ila yüzde 8 oranında artmasına katkı sağlanması hedefleniyor.


Ocak 2020’de başlayan ve 36 ay sürecek olan projenin temel hedefleri;


•    Üretici ve tüketici arasındaki aracıları azaltmak, kısa gıda tedarik zincirlerine dayalı yeni iş ve pazarlama modelleri oluşturmak için çiftçilere pratik bilgiler ve araçlar sunmak,


•    Bu amaçla iletişim materyalleri, eğitim programları, etkinlikler planlamak,


•    Üretici ve tüketicilerin erişimine açık dijital araçlar geliştirmektir.


Proje Detayı: Projenin ana hedefleri arasında çiftçiler ve tüketiciler arasında daha iyi ilişkiler yaratmak ve nakliye maliyetlerini, CO2 emisyonlarını azaltmaktır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen agroBRIDGES projesi, aracıları azaltmak ve kısa gıda tedarik zincirlerine (SFSC) dayalı yeni iş ve pazarlama modelleri oluşturmak için çiftçilere pratik bilgiler ve araçlar sunacaktır. Bu amaçla iletişim materyalleri, eğitim programları, etkinlikler ve dijital araçların bir kombinasyonu planlanacaktır.


Vakıf’ın projedeki rolü; proje kapsamında tarımda sürdürülebilirliğe yönelik çiftçilere sunulacak eğitim programları, etkinlikler ve dijital araçların yaygınlaştırılması ve iletişimine destek olunmasıdır.


Proje kapsamında tarımda sürdürülebilirliğe yönelik çiftçilere sunulacak eğitim programları, etkinlikler ve dijital araçların yaygınlaştırılması ve iletişimine destek olmamızın yanı sıra projenin kapanış toplantısı ve final konferansının düzenlenmesinden sorumluyuz. Bu yıl projede uygulanan temel faaliyetler arasında, projeye ait geliştirilen dijital araçların kullanıma hazır hale getirilmesi,  2 yerel etkinliğin düzenlenmesi yer alıyor.

Projenin konsorsiyumu 15 ortaktan oluşuyor

Toplamda 15 ortaktan oluşan ve Q-PLAN INTERNATIONAL (Yunanistan) liderliğinde yürütülen projenin konsorsiyum ortakları arasında Türkiye’den Sabri Ülker Vakfı yer alırken, diğer ortaklar TEAGASC - Tarım ve Gıda Geliştirme Kurumu (İrlanda), FruitvegetablesEUROPE (Belçika), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (Finlandiya), Wageningen Üniversitesi (Hollanda), CREA - Tarımsal Araştırma ve Ekonomi Konseyi (İtalya), Tralee Teknoloji Enstitüsü (İrlanda), Food & Bio Cluster Denmark (Danimarka), Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía CTA (İspanya), Unimos Vakfı (Polonya), VEGEPOLYS VALLEY (Fransa), Rezos Brands Agrifood Company (Yunanistan), Sustainable Innovations Europe (İspanya) ve Hub Madrid SL’den (İspanya) oluşuyor.  

6. proje toplantımız Temmuz ayında Dublin’de gerçekleştirildi.

COVID-19 sonrası ilk yüz yüze toplantımız Selanik’te Q-PLAN ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

İLETİŞİM FORMU

Yıldız (*) ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.

Lütfen doğrulamayı işaretleyiniz.
İletişim Adresi
Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı
Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:2/4 Üsküdar/İstanbul
+90 216 524 1548
info@sabriulkervakfi.org
Lütfen bekleyiniz...

Formunuz Başarıyla Bize Ulaştı!

Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.

BÜLTEN ÜYELİĞİ

Yıldız (*) ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.

Lütfen doğrulamayı işaretleyiniz.
Lütfen doğrulamayı işaretleyiniz.
Lütfen bekleyiniz...

Formunuz Başarıyla Bize Ulaştı!