Dr. Talat İçöz
Dr. Talat İçöz

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Başkanı

Talat İçöz 1947 yılında Bursa’da doğmuştur. İzmir Maarif Koleji’nden 1965 yılında mezun olmuştur. O.D.T.Ü İşletme bölümünde lisans eğitimini alan İÇÖZ, yine aynı üniversitede Şehir ve Bölge Planlama üzerine yüksek lisansını yapmıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Bankacılık üzerine doktora yapmaktadır. 18.Dönem İstanbul Milletvekili, Avrupa Konseyi Üyesi, T.B.M.M Anayasa, Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi olarak politik hayatını sürdürmüştür.

1972-1977 yılında Ercan Holding Yatırım ve Proje Müdürü olarak görev yapmıştır. Bu görevde iken MAN, Mahle Piston, İstanbul Segman Sanayi yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarını yönetmiştir. 1977-1979 yıllarında BurTrak Traktör Farikasında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır (Turgut Özal’ın Yönetim Kurulu Başkanlığında). 1979-1980 yıllarında İSMAK Forklift Fabrikasında Genel Müdür Yardımcısı, 1983-1991 yıllarında ÖZBA Petrol Dış Ticaret Şirketinde Genel Müdür ve YK Başkan Yardımcısı (Korkut Özal’ın Yönetim Kurulu Başkanlığında), 1984-1987 yıllarında Albaraka Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, 1988-1991 yılarında Çarşı Menkul Kıymetlerin kurucu ortağı (Bir dönem İstanbul Borsası işlem hacmi birincisi), 2003 -2010 yıllarında Yıldız Holding İcra Komitesi Danışmanı, 2012-2018 yıllarında BİM Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2018 yıllarında Kerevitaş Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2018 yıllarında MTA Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Şehir Üniversitesi’nde MBA dersleri verdi. 2014 yılından itibaren Ufuk Fon Leasing Yönetim Kurulu Üyesi ve 2011 yılından itibaren Bilgi Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Sosyal hayat; Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Kurucu ve Mütevelli Heyet Üyesi, Tükçev (Tüketici ve Çevre Koruma Vakfı ) Kurucu Üye.

BİLİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Beraat Özçelik
Prof. Dr. Beraat Özçelik

Sabri Ülker Vakfı Onursal Üyesi

Beraat Özçelik, 1990 yılında Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’ nü bitirdikten sonra yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Müh. Bölümünde tamamladı. Doktora sonrası çalışmalarını Ohio State Universitesi, Food Science and Technology Bölümü, ABD’ de gerçekleştiren Özçelik, ulusal ve uluslararası alanda pek çok yayın sahibidir. Temel uzmanlık alanları arasında fonksiyonel gıdalar ve nutrasötikler üretimi ile gıda bileşenlerinin sağlık etkileri, nano-enkapsülasyonları ve biyoyararlılıkları konuları gelmektedir. Günümüze değin pek çok AB projesinde Türkiye koordinatörü veya araştırmacı olarak görev alan Prof. Dr. Beraat Özçelik, TUBİTAK ve diğer ulusal projeleri de yürütmüştür. Türk Gıda Kodeksi Komitelerinde ve bazı özel vakıflarda bilimsel komite üyeliği bulunmasının yanı sıra, birçok bilim dergisinin bilimsel yayın komitelerinde yer alıp, uluslararası kongrelerin düzenleme kurullarında bulunmuştur. Rektör danışmanlığı ve Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olan Prof. Dr. Beraat Özçelik halen İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Diána Bánáti
Prof. Dr. Diána Bánáti

Profesör, Beslenme Enstitüsü, Beslenme ve Gıda Bilimleri Doktora Okulu, Debrecen Üniversitesi

Prof. Dr. Diána Bánáti, 20 yıllık araştırma ve akademi deneyimiyle, gıda güvenliği, gıda politikası, gıda mevzuatı ve tüketici bilimleri alanlarında tanınmış bir profesördür.
Kariyeri boyunca; Macaristan'da, Central Food Research Institute'de (CFRI/KÉKI) Genel Müdür olarak (2000-2011) görev yapmasının yanı sıra gıda güvenliği ve uluslararası bilimsel araştırmalar işbirliğinden sorumlu Bakanlık Temsilcisi ve Macaristan Tarım Bakanlığı'nda Baş Bilim Danışmanı olarak görev almıştır.
Prof. Bánáti, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nde (EFSA) iki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı (2008-2012) ve Başkan Yardımcılığı (2006-2008) yapmıştır. Birçok uluslararası bilim kuruluşunda üye olarak görev yapan Prof. Bánáti (örn. FAO/WHO Codex Alimentarius, EFFoST, OECD, Avrupa Komisyonu Bilim ve Yeni Teknolojilerde Etik Grubu), uluslararası Gıda Bilimi ve Teknolojisi Birliği (IAFoST) ve Avrupa Akademisi (Academia Europaea) üyesidir. Ayrıca aralarında Acta Alimentaria, International Journal of Horticultural Science ve Food Science, Technology'nin de bulunduğu çeşitli yayınların yayın kurullarının üyesidir.
Prof. Bánáti gıda bilimi, özellikle gıda güvenliği, gıda politikası, gıda mevzuatı ve tüketici bilimleriyle ilgili 120 hakemli yayın, 43 kitap bölümü, 100'den fazla konferans bildirisi ve özetinin yazarıdır. Çok sayıda uluslararası konferans düzenlemiş olan Prof. Bánáti, bu konferanslarda başkanlık yapmıştır (örn. EFFoST, CEEFood). Ulusal ve uluslararası Ar-Ge programları ve AB araştırma projelerinde (FP6, FP7) aktif roller üstlenmiştir.
2012-2018 yılları arasında, Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü Avrupa’nın (ILSI Europe) İdari ve Bilim Direktörlüğünde görev almıştır.

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil
Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil

Harvard Üniversitesi, J.S. Simmons Genetik ve Metabolizma ve Beslenme Profesörü, Sabri Ülker Merkezi Başkanı

Hotamışlıgil, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Biyolojik Kimya ve Moleküler Genetik alanlarında uzmanlık ve doktora eğitimini Harvard Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Halen Harvard Üniversitesi’nde Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölümü ve Sabri Ülker Merkezi Başkanı olarak görev yapan Hotamışlıgil, şişmanlık ve diyabette çok temel mekanizmaları ortaya çıkaran ve yeni bilimsel çalışma alanlarının açılmasına öncülük eden çalışmaları ile sahasında dünyadaki en yaratıcı ve üretken bilim insanlarından biri olarak tanınmakta. Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi de olan Hotamışlıgil, 2004 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü almış ve Türkiye Bilimler Akademisi ve AAAS üyeliklerine seçilmiştir. Markey ve Pew burslarına, Amerikan Diyabet Derneğinin Olağanüstü Bilimsel Başarı, Obezite Cemiyeti’nin Wertheimer, Endokrin Cemiyeti’nin Roy Greep Olağanüstü Bilimsel Başarı, Columbia Üniversitesi’nin Naomie Berrie ve Danone Uluslarası Beslenme ödüllerine layık görülen Hotamışlıgil’in çalışmaları, günümüzde diyabet, şişmanlık, kalp hastalıkları ve karaciğer yağlanmasına yeni yaklaşımların geliştirilmesine yol açmış ve bu hastalıklara karşı hem akademi, hem de endüstride birçok ilaç geliştirme programına temel teşkil etmiştir. Hotamışlıgil endüstri-akademi işbirlikleri çerçevesinde ilaç ve çözüm üretme çabalarını sürdürmektedir.

Prof. Dr. Hünkar Korkmaz
Prof. Dr. Hünkar Korkmaz

Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu – Eğitim Kurul Üyesi

Prof. Dr. Hünkar KORKMAZ lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim bilimleri alanında almıştır. Doktora sonrası ABD’de Texas Tech Üniversitesinde fen bilimleri eğitimi alanında çalışmalar yürütmüştür. Ulusal ve uluslararası alanda makale, kitap, proje, rapor ve araştırma çalışmaları bulunmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı, TUBİTAK SOBAG, TUBİTAK ARDEB, TUBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, Yükseköğretim Kurumları-Üniversiteler, TUSEB, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Avrupa Birliği Doğu Akdeniz Fonu gibi kurumların proje ve çalışmalarında danışma kurulu üyeliği, panelist, konuşmacı, dış hakem, danışman, araştırmacı olarak görev almıştır. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel dergilerin editörler kurulu, hakem kurulu ve yayın komisyonlarında yer alıp ulusal ve uluslararası kongrelerin bilim ve düzenleme kurullarında bulunmuştur. Araştırma alanları arasında “eğitim programları ve öğretim”, “gelişim ve öğrenme”, “öğretmen eğitimi”, “fen bilimleri eğitimi”, “program tarihi”, “okul tabanlı sürdürülebilir beslenme, hijyen ve sağlık eğitimi programları” konuları gelmektedir. Hacettepe Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenme Merkezi Müdürlüğü, Rektörlüğe bağlı Yayın Komisyonu Üyeliği ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 

Dr. Julian Stowell
Dr. Julian Stowell

Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Danışmanı

Dr. Julian Stowell, DuPont Bilimsel Çalışmalar Başkan Yardımcılığından ayrıldıktan sonra beslenme bilimi ve yasal düzenlemeler alanında danışmanlık yapmaya devam etmektedir. Biyokimya ve akademi geçmişine sahip olan Dr. Stowell, akademik derecelerini İngiltere’deki Birmingham, Kent ve Hertfordshire Üniversiteleri’nden almıştır. Gıda ve tıbbi ürünler sektörlerinde 40 yılı aşkın süredir Ar-Ge, üretim, ticari ve bilimsel alanlarda çeşitli roller üstlenmiştir. Prof. Stowell, ILSI Avrupa eski yönetim kurulu üyesi ve Mayıs 2010, Temmuz 2020 tarihleri arasında Oxford Brookes Üniversitesi Fonksiyonel Gıda Merkezi’ne misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır. Royal Society of Medicine (RSM)’de akademik üye; RSM Gıda ve Sağlık Forumu’nun da eski başkanıdır. Dr. Stowell, sağlık ve beslenme alanında faaliyet gösteren birçok gruba başkanlık etmiş veya katılmıştır.

İLETİŞİM FORMU

Yıldız (*) ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.

Lütfen doğrulamayı işaretleyiniz.
İletişim Adresi
Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı
Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:2/4 Üsküdar/İstanbul
+90 216 524 1548
info@sabriulkervakfi.org
Lütfen bekleyiniz...

Formunuz Başarıyla Bize Ulaştı!

Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.

BÜLTEN ÜYELİĞİ

Yıldız (*) ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.

Lütfen doğrulamayı işaretleyiniz.
Lütfen doğrulamayı işaretleyiniz.
Lütfen bekleyiniz...

Formunuz Başarıyla Bize Ulaştı!