Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Fikri Mülkiyet Varlıklarının Kullanım Esasları

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Fikri Mülkiyet Varlıklarının Kullanım Esasları

Amaç ve Kapsam:

Madde 1: Bu belge, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfının (bundan sonra Vakıf olarak anılacaktır) fikri mülkiyet varlıklarının kullanım prensiplerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 2: Aşağıdaki maddeler; tüm yayınların, genel olarak materyallerin, videoların, kamu spotlarının, logoların, Vakıf web sitelerinin (global web sitesi, global web sitesine gömülü mikro web siteleri ve Vakfın diğer web siteleri), yayım ve iletişim araçlarının ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla fikri mülkiyet hakkına tabi olan (markalar, tasarımlar, patentler vb.) tüm materyallerin kullanımında geçerlidir.

Madde 3: Vakfın tescilli adının ve markasının yanı sıra Vakfın ticari unvanını ve markalarını içeren tüm etki alanı adlarının tek ve münhasır mülkiyeti, aksi belirtilmedikçe her hakkı saklı olmak koşuluyla Vakfa aittir. Bu gibi ticari isimlerin, markaların, etki alanı adlarının ve Madde 2'de belirtilen diğer tüm fikri mülkiyet varlıklarının Vakfın yazılı izni olmaksızın etiketleme amaçları da dâhil olmak üzere ticari amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır.

Ticari Amaçlarla Kullanım ve Atıfta Bulunma

Madde 4: Vakfın adı ve fikri mülkiyet varlıkları, ticari ya da kâr amaçlı olarak kullanılamaz.

Madde 5: Vakfa atıf şekli aşağıdaki gibidir:
- Metin olarak atıf: “Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı” (Sabri Ülker Vakfı)
- Görsel olarak atıf: www.sabriulkerfoundation.org
Bir yayının bir başka kuruluş ile ortak olarak yayınlanması durumunda, bu kuruluşun adına da atıfta bulunulmalıdır. Telif hakkı bildirimi veya materyallerde yer alan diğer bildirimler kaldırılamaz.

Logo Kullanımı

Madde 6: Vakıf logosu, organizasyonun kurumsal tanımlayıcısıdır. Logonun kullanımı son derece kısıtlıdır ve önceden izin alınmaksızın kullanımı yasaktır. Vakıf, logosunun izinsiz kullanımda bulunan web siteleri ve ürünlerden derhâl kaldırılmasını talep etme hakkını saklı tutar.

Web Sitesine Bağlantı (Hyperlink)

Madde 7: Vakıf, kullanıcıları vakfın web sitesine bağlantı vermeye teşvik eder. Bunun için önceden izin alınması gerekli değildir.

Yemekte Denge Projesi- Özel Hükümler

Madde 8 Yemekte Denge eğitim materyalleri akredite eğitim kurumları dışında Vakfın bilgisi ve izni olmadan kullanılamaz. Yemekte Denge araştırmasına dair Vakfın resmi hesaplarında yer alan bilgi ve veriler hiçbir şekilde Vakfın izni ve onayı olmadan kullanılmaz.

İLETİŞİM FORMU

Yıldız (*) ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.

Lütfen doğrulamayı işaretleyiniz.
İletişim Adresi
Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı
Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:2/4 Üsküdar/İstanbul
+90 216 524 1548
info@sabriulkervakfi.org
Lütfen bekleyiniz...

Formunuz Başarıyla Bize Ulaştı!

Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.

BÜLTEN ÜYELİĞİ

Yıldız (*) ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.

Lütfen doğrulamayı işaretleyiniz.
Lütfen doğrulamayı işaretleyiniz.
Lütfen bekleyiniz...

Formunuz Başarıyla Bize Ulaştı!