Biz Kimiz?

Gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilgilerin topluma ulaşmasına destek amacıyla kurulmuş bir vakıfız. Adımızı Türkiye’nin gıda sektörünün öncü girişimcilerinden Sabri Ülker’den aldık. Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı olarak 2009 yılından bu yana faaliyetteyiz.

Kuruluş Amacımız

Bağımsız, bilimsel ve kar amacı gütmeyen bir kurum olarak gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak.

Hedeflerimiz

Bu gerçeklerden yola çıkarak, vakfımızın hedefleri;

• Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzını destekleyen çalışmalar yapmak.
• Son bilimsel gelişmelerle ilgili toplumu bilgilendirmek.
• Bilimsel çalışmaları, mevzuatı ve uygulamaları ulusal ve uluslararası düzeyde izlemek.
• Toplumun sağlıklı beslenme ve gıda hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması için üniversiteler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmaları desteklemek.

Tüm çabamız, beslenme bilimine ilişkin en güncel bilgileri ve son çalışmaları, herkesin faydalanabileceği açıklıkta paylaşmak. Vakfımızın tüm çalışmaları, gıda, beslenme ve sağlık alanında uzman akademisyenlerden oluşan Bilim Kurulu’nca yürütülüyor. Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Bilim Kurulu, ulusal ve uluslararası alanda güvenilir bilgi kaynakları ve referans kurumlarla işbirliği yapıyor.

Yol haritamızda belirlediğimiz hedefler:
• Beslenme ve güvenilir gıdaya ilişkin faydalı bilgileri topluma sunmak.
• Sağlıklı gıda, beslenme ve yaşam tarzını teşvik etmek.
• Gıda ve beslenmeye ilişkin araştırma, eğitim programları ve diğer girişimleri desteklemek.

Etik Değerlerimiz

• Vakfımız, şeffaf ve bağımsız bir kuruluştur.
• Vakfımızın her üyesi, gıda, beslenme ve sağlık konularındaki görüşlerini ortaya koyma, soru sorma ve yorum yapma hakkına sahiptir.
• Vakfımız, hiçbir ticari konuya odaklanmaz, halkın ihtiyacına yönelik programlar belirler.


Sabri Ülker Vakfı Hakkında

Türk Gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker anısına kurulmuş olan ve misyonunu Sabri Ülker’in hayat felsefesinden derleyen Vakıf, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgi ile aydınlatmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim Platformu’nun Türkiye’den tek üyesi olan Vakıf, 2009 yılından bu yana topluma sağlıklı yaşam ve beslenme konularında güvenilir bilimsel bilgiyi ulaştırmakta ve dünya genelinde referans kabul edilen kurumlar ile işbirliği içinde Türkiye’nin referans kurumu olma hedefiyle yoluna devam etmektedir. Çalışmaları, alanında uzman bilim insanlarının yer aldığı bağımsız bir Bilim Kurulu tarafından yürütülen Sabri Ülker Vakfı bilimsel ve kar amacı gütmeyen bir kurumdur.

Vakfın yakın takip ettiği referans kurumlardan bazıları: EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu), FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi), FAO (Amerikan Gıda ve Tarım Örgütü), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), JECFA (Amerikan Gıda Tarım Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü’ nün birlikte oluşturduğu uzman komite), BNF (İngiliz Beslenme Vakfı), ILSI (Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü), EUFIC (Avrupa Gıda Bilgi Konseyi) ve ADA (Amerikan Diyetisyenler Birliği)

Paylaş


Tanıtım Filmimiz

-


982


Kullanım Kılavuzu

Kullanım koşullarını incelemek için tıklayın!

KVKK Metni

İletişim

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü
Vakfı'na ulaşmak için aşağıdaki formu
doldurabilirsiniz.